Projekty renowacyjne są pojedynczymi realizacjami, które wymagają zarówno pokory, jak i bogatego doświadczenia

Ceramika architektoniczna na wiekowych budowlach wymaga zawsze starannego odtworzenia, tym bardziej, jeśli ma to być tylko częściowa renowacja. Wyzwaniem jest dostosowanie nie tylko kształtu, ale także koloru i struktury powierzchni nowych elementów do zachowanej części substancji architektonicznej. Realizacje takie wymagają precyzyjnej pracy koncepcyjnej, opracowania technologicznego, a potem pracy rąk i rzemieślniczej atencji.

Prace nad projektem renowacyjnym przebiegają w taki sposób, aby z jednej strony sprostać wymaganiom technicznym zabytkowej budowli, a z drugiej strony dostosować cały proces do szczegółowych wymagań konserwatorów. Niekiedy projekty prowadzone są daleko od naszej fabryki, często poza granicami Polski, dlatego wszystko zaczyna się od szczegółowej analizy fotografii zabytków i opisów dokonanych przez konserwatorów.

Realizujesz projekt renowacyjny – zaufaj naszemu doświadczeniu
Zazwyczaj inwestor opisuje detale realizowanego przez siebie projektu i dostarcza nam zdjęcia poglądowe – jeśli dany projekt wymaga odtworzenia uszkodzonej części ceramiki.

Jeśli mają być wykonane zupełnie nowe elementy wówczas polegamy na rysunkach technicznych wykonanych przez inwestora. Zadaniem naszego działu projektowania i modelowania oraz produkcji jest wybrać metodę wytwarzania zamawianego elementu. Ceramika jest wykonywana ręcznie, może być również wyprodukowana metodą wytłaczania, ciągnienia lub odlewania.

Na wstępie oceniamy stopień złożenia projektu i na tej podstawie, w krótkim czasie inwestor otrzymuje od nas wycenę i propozycję terminu wykonania.

Dział modelarni FCB Ceramika przygotowuje rysunki techniczne detali, które mają być odtworzone. Następnie wykonuje się gliniany model. Poszczególne elementy muszą być wytworzone w odpowiednim powiększeniu, ponieważ glina kurczy się podczas suszenia i wypalania. Do takich rozmiarów przygotowuje się model i formy robocze, które są już ostatnim etapem organizowania produkcji. Wszystko odbywa się w sposób manualny i na każdym etapie przechodzi drobiazgową kontrolę jakości.

Według tak starannie przygotowanej formy, wytwarzane są zamówione elementy, które następnie trafiają do kontroli i ręcznej obróbki. Stąd, przenoszone są już do suszarni. Proces suszenia dobierany jest do wielkości i grubości wytwarzanych elementów – wydłuża się on wraz ze wzrostem tych parametrów.

Nasze przykładowe realizacje
Największy gąsior, jaki do tej pory odtwarzaliśmy w naszej ostrzeszowskiej fabryce i prawdopodobnie jeden z największych na rynku. Ma prawie pół metra długości! Jego wymiary po wypaleniu to 460 mm długości, 380 mm szerokości i 173 mm wysokości.

Obecnie jesteśmy także w trakcie odtwarzania zabytkowych gąsiorów ceramicznych dla kościoła Św. Andrzeja wybudowanego w stylu romańskim w Krakowie. Ten projekt jest dla nas wyjątkowo ważny z uwagi na wspaniałą, zabytkową architekturę kościoła.

Tradycja zobowiązuje
Tak, jak przed wiekami wytwarzano ceramikę, tak dzisiaj w Fabryce Ceramiki Budowlanej odtwarza się ją z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów metodologicznych. Taki sposób produkcji gwarantuje, że odrestaurowana budowla będzie w całości spójna oraz odzyska dawne piękno.

Stara architektura jest ważną częścią dziedzictwa narodów. Spacerując ulicami miast powinniśmy się poczuć, że jesteśmy u siebie i, że czas dla architektury się zatrzymał. Ceramika jest pięknym materiałem. Tworzymy ją z pasją dla kolejnych pokoleń.