Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryki Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.

Opis projektu:

1. Celem projektu jest wsparcie Firmy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19. Jest to pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

2. Planowanym efektem wsparcia jest możliwie jak najdłuższe utrzymanie działalności Firmy w trudnej sytuacji pandemii, jednakże nie krócej niż 3 miesiące (niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, tj. w okresie 3 miesięcy).

3. Wartość projektu to kwota 388.107,84 PLN.

4. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 100%.

Beneficjent:  Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.