Ręczne formowanie historycznych dachówek do renowacji zabytków od FCB Ceramika

Wysokie wymagania jakie stawiają Architekci i Konserwatorzy zarówno w Polsce jak i Europie Zachodniej sprawiają że jakość renowacji zabytkowych dachów staje się wyzwaniem dla specjalistów od ceramiki. Dzisiejsze wymogi co do spełnienia norm mrozoodporności, wytrzymałości na zginanie czy też niskiej nasiąkliwości dachówek to standard który musi być spełniony przez producentów dachówek ceramicznych. Poprzeczka idzie jednak w górę i wymagania rosną kiedy należy odtworzyć wiernie co do kształtu, kolorystyki, formy i struktury historyczne dachówki na obiekcie zabytkowym Tutaj wymagane jest doświadczenie, odpowiednie surowce do produkcji, ręczne uformowanie dachówki oraz jej wypał w tradycyjnym kręgowym piecu węglowym. W tym miejscu grono firm które potrafią zrealizować tego typu zlecenia znacznie się zawęża. Heritage Roof Tiles mając mocne podstawy w ponad 30 letnim doświadczeniu Fabryki Ceramiki Budowlanej z Ostrzeszowa, dziś w branży renowacji zabytkowych dachów występuje z pozycji eksperta w dziedzinie odtwarzania historycznych dachówek ceramicznych. Zrealizowane dachy na zabytkach w Polsce i Europie oraz współpraca z branżą naukową, konserwatorską jak i sektorem wykonawczym na zabytkach pozwoliły na zdobycie doświadczenia, wiedzy i praktyki w renowacjach. Prowadzone projekty renowacyjne od ich otwarcia do zakończenie konsultowane są w oparciu o fakty historyczne. Na podstawie grubości dachówki historycznej, jej wierzchniego formowania i tzw. efektu palcowania określany jest czasookres z jakiego dachówka pochodzi, dobierana jest technologia która w najwierniejszy sposób pozwoli odtworzyć oryginał. Tak wyprodukowany i ręcznie uformowany element zostaje wysuszony i trafia do wypału w węglowym piecu. Komora pieca kręgowego, w którym ogień krąży przez 365 dni w roku, zamurowana jest na czas wypału tj.12 dni. Po wypale powolne schładzanie komory pozwala na wyjęcie wypalonej ceramiki. W ten sposób powstają bardzo wysokiej jakości dachówki produkowane w FCB Ceramika. Po przejściu kontroli produkcji, która jest też procesem manualnym dachówki mogą zostać spakowane i wysłane na inwestycję. Dowodem na najwyższą jakość są rygorystyczne badania w niezależnych laboratoriach jak Das Keramik Institut w Niemczech gdzie ceramika z Heritage Roof Tiles przekracza znacznie wymagane normy uzyskując najwyższe poziomy mrozoodporności.

Węglowy, Hoffmanowski piec kręgowy
Ręcznie formowana dachówka karpiówka historyczna o wykroju gotyckim produkowana w FCB Ceramika
Proces ręcznego formowania dachówki karpiówki w FCB Ceramika

Dachówka karpiówka historyczna ręcznie formowana produkowana w FCB Ceramika