Produkcja ceramicznych elementów ozdobnych oraz kształtek elewacyjnych w FCB Ceramika

Kościół Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu ul. Fredry

W FCB Ceramika produkowane są na potrzeby renowacji zabytków obsługiwanych przez Heritage Roof Tiles Sp z o.o. kształtki elewacyjne i ceramiczne elementy ozdobne.

Na podstawie otrzymanych od Wykonawcy prowadzącego renowację elewacji kościoła oryginalnych elementów ceramicznych opracowane zostały formy i technologie odtworzenia ceramicznych elementów ozdobnych elewacji.

Kwiatony duże ceramiczne oryginalne
Kwiaton odtworzony, wyciśnięty z przygotowanej formy w FCB Ceramika
Ręczna obróbka kwiatona odtworzonego w FCB Ceramika
Kwiaton duży i kwiatony małe odtworzone i zamontowane na elewacji kościoła
Ubytki elementów w elewacji gdzie zostaną zamontowane kształtki narożne odtwarzane w FCB Ceramika
Miejsce do uzupełnienia kształtką ozdobną narożną odtworzoną w FCB Ceramika
Kościół podczas montażu odtworzonych w FCB Ceramika elementów ceramicznych.