Nowość – Kominek fi 125

Kominek fi 125mm może być stosowany zarówno do odpowietrzania pionów kanalizacyjnych jak i jako zakończenie systemu wentylacji. Kominek pozwala skutecznie usunąć nadmiar pary co pozwala uniknąć jej kondensacji oraz osadzania się na ścianach wewnątrz budynku.

Kominek fi 125 posiada specyficzny kształt, a specjalnie zaprojektowany kapelusz i rura odprowadzająca zapewnia wymaganą przepustowość, co umożliwia niezakłóconą wentylację pomieszczeń.

Kominek spełnia wszystkie kryteria określone w polskich normach. Jest zgodny z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi przewodów wentylacyjnych, które są zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz została zaprojektowana zgodnie z polskimi normami PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2 i PN-EN 12056-5.