Kąt nachylenia dachu w kontekście wyboru połaci dachowej

Kąt nachylenia dachu w kontekście wyboru połaci dachowej
Dachy tradycyjne o nachyleniu 35-45 są dobrze widoczne, a dachówka wówczas pełni rolę także dekoracyjną. W takim znaczeniu można by mówić o piątej elewacji domu. Na taki dach polecamy ceramiczną dachówkę ręcznie formowaną. Jest to wybór koneserów architektury.

Z praktycznego punktu widzenia dach o większym nachyleniu stawia mniejsze wymagania, co do szczelności pokrycia. Z drugiej strony dach o znacznym nachyleniu np. 60 stopni wymusza bardziej rygorystyczne sposoby mocowania elementów pokrycia. Tak stromy dach jest bardziej narażony na ryzyko spowodowane silnym wiatrem.

Jeśli w projekcie twojego domu jest tzw. płaski dach tj. o nachyleniu kilku, kilkunastu stopni wówczas akcesoria techniczne nabierają większego znaczenia, a inwestycja staje się droższa. Odprowadzanie wody z opadów z powierzchni dachu jest trudniejsze, wówczas dla akcesoriów technicznych, takich jak membrany dachowe i różne taśmy ochronne wymagania stają się wyższe.

Warunki klimatyczne w Polsce przemawiają za średnim kątem nachylenia, a więc, jak pisaliśmy na początku około 35-45 stopni. Także z tych powodów w projekcie dachu można uwzględnić nawet cztery płaszczyzny. Na takie dachy FCB Ceramika dostarcza odpowiednie akcesoria dla wykończenia kalenicy.

Dla różnych kątów nachylenia dachu przeznaczone są odpowiednie pokrycia. Należy tego przestrzegać. Zakres nachylenia określa się w widełkach odpowiednich dla danego pokrycia dachowego. Jeśli punktem wyjścia dla inwestora jest użycie konkretnego typu zadaszenia, powinien ograniczyć swoje poszukiwania projektu domu do tego rodzaju pokrycia.

Jeśli wybór padł na ceramiczną dachówkę ręcznie wytwarzaną, wówczas kąt nachylenia powinien wynieść od 35 do 45 stopni. Podobny spadek dachu (powyżej 30 stopni) będzie odpowiedni, jeśli inwestor chciałby zastosować karpiówkę czy łupek. Jeśli wybór padł na strzechę dach powinien mieć nachylenie nawet 60 stopni, ale na pewno więcej niż 45 stopni. Różne rodzaje pokryć blachą czy papą wymuszać będą zastosowanie dachu o nachyleniu od kilku do około 20 stopni nachylenia. Minimalny spadek dachu dla papy kładzionej jednowarstwowo musi być większy niż dla układanej dwuwarstwowo. Miedź może być zastosowana dla kąta nachylenia już od 6 stopni, a dwukrotnie większy spadek jest wymagany dla blachy stalowej, a trzykrotnie większy dla blachy cynkowej. Gonty bitumiczne mogą być stosowane w najszerszej skali – od 10 do 45 stopni.

Dachy mogą budzić podziw lub mogą być obojętne z estetycznego punktu widzenia. Budując dom, warto rozważyć taki wybór, który będzie wyjątkowy. Nawet podobne projekty architektoniczne domów, ale z wykorzystaniem innych materiałów pokrycia dachowego mogą wyróżnić Twoją inwestycję.