you are here: index Contact
Contact

Fabryka ceramiki budowlanej Sp. z o.o.

63-500 Ostrzeszów
ul. Powstańców Wlkp. 13
NIP: 514-02-13-069
Regon: 251470205
KRS: 0000080021
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał: 2.640.000,00

Sekretariat zarządu

tel.: +48 62 732 34 30
fax: +48 62 732 34 35
fcb@fcbceramika.pl

Sekretariat

tel.: +48 62 732 34 40
sekretariat@fcbceramika.pl

Kierownik Sprzedaży

Katarzyna Kuszelnicka
tel.: +48 62 732 234 42
tel.: +48 603 860 580
sekretariat@fcbceramika.pl

Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Kinga Murawska
tel/fax: +48 62 732 34 43
kom.: +48 603 930 790
sekretariat@fcbceramika.pl

DZIAŁ KSIĘGOWO-FINANSOWY

Dyrektor Finansowy

tel.: +48 62 732 34 34

Główna Księgowa

tel.: +48 62 732 34 50

DZIAŁ KADR I PŁAC

Pełnomocnik Zarządu ds. Kadr

tel.: +48 62 732 34 52
rekrutacja@fcbceramika.pl

LABOLATORIUM

tel.: +48 62 732 34 39
labolatorium@fcbceramika.pl

map
1 2 4 3

Contact form
Newsletter
LOREM
Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o
ul. Powstańców Wlkp. 13
63-500 Ostrzeszów
tel./fax 62 730 19 88
fcb@fcbceramika.pl

NIP: 514-02-13-069
Regon: 251470205
KRS: 0000080021
Heritage Roof Tiles Sp. z o.o
ul. Kościuszki 23, 63-500 Ostrzeszów
tel. +48 691 161 464
www.heritageceramics.pl
Traditional Clay Roof Tiles Ltd
49 Station Road, Polegate
East Sussex, BN26 6EA
www.traditionalclayrooftiles.co.uk